Vítejte na stránkách MS NOVA

Snímek.jpg
Na honebních pozemcích obcí Pomezí a Stašov v současné době vykonává právo myslivosti Myslivecký spolek NOVA. Obě honitby jsou rozmanité co do skladby jednotlivých kultur a zvláště honitba Stašov . Příroda zde je v každém ročním období pastvou pro oči milovníka přírodních krás.

Honitba Pomezí je tvořena 1.838 ha honebních pozemků, z kterých největší podíl zaujímá orná půda, louky a pastviny. Les je na ploše zhruba 400 ha. Honitba Stašov je daleko pestřejší, z celkového množství 985 ha honebních pozemků je kromě tradičního pole a lesa vysoký podíl luk a pastvin a navíc se zde vyskytují i vodní plochy. Převažující zvěří je zde zvěř srnčí, ale v poslední době i daňčí. Začíná se zde projevovat, zvláště v letošním roce, přemnožení zvěře černé, která letos zavinila velké škody na mysliveckých kulturách a jen díky velmi dobré spolupráci s uživatelem pozemků, firmou AGRONEA a.s. Polička nedošlo k citelným finančním požadavkům na úhradu škod. Z drobnou zvěří je špatnější zajíce ubylo, ale objevují se hejnka koroptví či sem tam nějaký bažant.

MS NOVA vznikl na jaře roku 2003 a obě honitby má v současné době pronajaty od Honebního společenství Pomezí a Stašov. MS NOVA splňuje všechny požadavky, dané zákonem, především co se týká počtu členů myslivecké stráže nebo předepsaného počtu lovecky upotřebitelných psů.

Při své činnosti se členové MS NOVA snaží uvádět do praxe význam a poslání myslivosti. Toto působení spočívá především v udržování chovu a lovu zvěře v mezích daných zákony, ať už oficiálními nebo přírodními. Dále se snaží zviditelnit význam myslivosti a ochrany přírody zvláště dnes, kdy si někteří naši spoluobčané pletou les se skládkou odpadků, kdy dochází ke škodám v přírodě. Rovněž společenský význam myslivosti je podle našeho názoru důležitý v dnešní hektické době. Chceme rovněž vzpomenout a oprášit myslivecké zvyky a tradice, které byly ve všech historických dobách uznávané a měly charakter stavovské hrdosti.
Předseda: Bačovský Jiří
tel: 736 512 664

Hospodář: MVDr Teplý Jiří
tel: 604 383 894
Máte-li nějaké dotazy nebojte se Nás kontaktovat, rádi Vám odpovíme a poradíme.
S pozdravem MS NOVA
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one