V poslední době se v okrese Svitavy nedaří naplňovat maximální počty psů na zkouškách z výkonu, přestože má převážná většina mysliveckých sdružení uzavřené nové nájemní smlouvy na honitby. V mnoha případech úředníci státní správy a Lesů České republiky nepožadovali od mysliveckých společností, resp. nájemců honiteb alespoň požadované minimální počty psů pro dané honitby. Tato skutečnost se odráží v malém zájmu myslivců držet a také získávat loveckou upotřebitelnost psů pro výkon práva myslivosti. Existuje celá řada honiteb, ve kterých se loví kachny a bez pomoci dobře připravených loveckých psů je jich lov téměř nemožný. Okresní myslivecký spolek se dlouhodobě snaží o zajištění zkoušek ze speciální vodní práce, sloužících k doplnění požadovaných počtů lovecky upotřebitelných psů pro výkon práva myslivosti v této oblasti.

V letošním roce opět pověřil Okresní myslivecký spolek ve Svitavách aktivní členy mysliveckého sdružení Nova ve Stašově organizací speciálních zkoušek z vodní práce, které se konaly v sobotu dne 3. srpna 2013. S pořádáním zkoušek mají členové mysliveckého sdružení Nova dlouholetou zkušenost a jsou zárukou kvalitního průběhu. Ředitel zkoušek pan MVDr. Jiří Teplý za krásného letního počasí přivítal početnou koronu, delegované rozhodčí a 9 soutěžících vůdců se svými psy. Ve startovní listině bylo zastoupeno celkem 7 různých plemen loveckých psů. Představili se 3 němečtí krátkosrstí ohaři, 1 malý münsterlandský ohař, 1 maďarský ohař krátkosrstý, 1 irský setr, 1 německý ohař dlouhosrstý, 1 golden retriever a z malých plemen 1 německý křepelák.

Veterinární prohlídku provedl pan MVDr. Jiří Teplý a shledal všechny psy způsobilé k absolvování zkoušek. Poté seznámil vrchní rozhodčí pan Miroslav Matějka všechny vůdce a přihlížející koronu s organizací a s postupem zkoušených disciplín. Disciplíny podle zkušebního řádu pro ohaře posuzovali dlouholetí zkušení rozhodčí pan Vojtěch Škrba a pan Milan Hlaváč, kteří hodnotili práce na hluboké vodě a JUDr. Bohumil Hotař s Mgr. Pavlem Tupcem, kteří hodnotili práci v rákosí. Po krátké instruktáži, kterou provedl správce zkoušek pan František Fuksa a po rozlosování bylo vzhledem k očekávanému tropickému počasí přikročeno k vlastnímu posuzování jednotlivých disciplín.

Organizátoři připravili zkoušky velice pečlivě tak, že v jejich průběhu nedošlo k rušení zkoušených psů ani k nepředvídatelným okolnostem. V posledních letech vyrostlo v honitbě MS Nova do potřebné velikosti rákosí a zvětšila se i jeho celková plocha tak, že mohlo dojít k objektivnímu posouzení práce psů. Každý zkoušený pes měl vymezený samostatný prostor pro práci v rákosí tak, aby mohl prokázat připravenost pro mysliveckou praxi. Spolehlivé výkony předváděla většina zkoušených psů. Rozhodčí měli dostatek příležitostí a času posoudit a spravedlivě ocenit schopnosti každého psa. Po celý průběh zkoušek bylo zajištěno chutné občerstvení a po skončení poslední disciplíny všichni účastníci očekávali závěrečné vyhodnocení. Z devíti startujících uspělo pouze šest psů. Pět z nich ukončilo zkoušky v I. ceně, jeden pes dokončil zkoušky ve II. ceně a tři psi neobstáli. Dva z nich neměli svůj den a obdrželi z disciplíny nahánění v rákosí známku 0 a jeden zkoušený pes ve stanovené době sice dohledal pohozenou kachnu v rákosí, ale ani po opakovaných povelech ji nepřinesl.

Celkovým vítězem se nakonec stala fena německého ohaře krátkosrstého Princeska od Nezdického potoka s maximálním počtem 100 bodů, kterou vedl pan Václav Kučera z Velkých Opatovic. Jako druhý se umístil německý ohař dlouhosrstý Jerik z Ka-Mir Bohemia, vedený panem Václavem Hejnou z Uhřic, který získal 96 bodů. Třetí v pořadí skončil maďarský ohař krátkosrstý Ares Selsö s vůdkyní ing. Janou Posseltovou z Dobříše, který obdržel 94 bodů. První tři v pořadí obdrželi poháry a hodnotné věcné ceny. Pro další úspěšné účastníky byly připraveny upomínkové předměty od pořadatelů. Za obětavý přístup k zajištění zdárného průběhu zkoušek však zaslouží poděkování všichni nejmenovaní myslivci. Tuto skutečnost ocenil v závěrečném zhodnocení i vrchní rozhodčí a zároveň předseda okresního mysliveckého spolku pan Miroslav Matějka, který poděkoval za tradičně perfektní organizaci zkoušek všem členům mysliveckého sdružení Nova ve Stašově a pozval všechny přítomné na další kynologické akce v okrese Svitavy.

V závěru lze uvést, že do našich honiteb znovu přibylo po úspěšném absolvování speciálních zkoušek z vodní práce 6 nových psů, připravených pomáhat při výkonu práva myslivosti.JUDr. Bohumil Hotař
Předseda: Bačovský Jiří
tel: 736 512 664

Hospodář: MVDr Teplý Jiří
tel: 604 383 894
Máte-li nějaké dotazy nebojte se Nás kontaktovat, rádi Vám odpovíme a poradíme.
S pozdravem MS NOVA
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one